(1980), entuzjasta technologii internetowych, autor, mówca.
Założyciel największego centrum przetwarzania danych w Polsce - firmy Beyond.pl, a także współzałożyciel i inwestor w firmach związanych z nowymi technologiami: Gamerhash.com oraz GoldenSubmarine.

Absolwent Oxford Blockchain Strategy Programme (2018).

Studiował biznes elektroniczny pod kierunkiem prof Wojciecha Cellarego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie, podczas studiów doktoranckich, pod kierunkiem prof. Waldemara Frąckowiaka, prowadził badania doktoranckie w zakresie ładu korporacyjnego w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych, na tym samym Uniwersytecie.

W latach 2005-2006 realizował indywidualny program badań doktoranckich na University of Oxford. Jest laureatem drugiej edycji prestiżowego stypendium imienia Lesława A. Pagi.

Od 2014 roku zajmuje aktywny w projektach związanych z kryptowalutami oraz blockchain.

Mój token personalny

Jednostka rozliczeniowa, za którą będzie można w przyszłości wykupić mój czas pracy w zakresie konsultacji związanych z wystąpieniami publicznymi, projektami kryptowalutowymi oraz blockchain.